\"Logo
Poniższe szkolenia dla nauczycieli (oraz wszystkich zainteresowanych) odbywają się za pośrednictwem Internetu

Szanowni Państwo prosimy o zapoznanie się z opiniami o naszych szkoleniach ZOBACZ OPINIE >>>

Uwaga !
Ceny naszych szkoleń uwzględniają ilość godzin (zakres przekazywanej wiedzy dla kursanta) – zobacz i porównaj ile godzin szkolenia oferują inni i za jaką cenę.

Lp Kod Kurs Cena PLN
1229 ADHD 120.00
2220 Analiza wybranych przypadków wychowawczych młodzieży59.00
3226 Oddziaływania profilaktyczne ogólnospołeczne59.00
4225 Oddziaływanie profilaktyczne ukierunkowane na rodziców i wychowawców59.00
535ADHD w szkole - metody postępowania 120.00
6161Arteterapia w pracy nauczyciela150.00
7258Autyzm - problematyka prawna150.00
8257Bajkoterapia lekiem na dziecięce lęki150.00
9240Biblioterapia jako metoda pracy z młodzieżą i dziećmi. Konstruowanie programów biblioterapeutycznych. Wskazówki praktyczne. przykłady scenariuszy zajęć.200.00
10233Całościowe zaburzenia rozwojowe. Spektrum autyzmu120.00
11273Choreoterapia - terapia tańcem i ruchem 150.00
1286E-learningowy kurs języka migowego (poziom podstawowy)500.00
1339Edukacja medialna150.00
1437Efektywna komunikacja w szkole100.00
15243Formy i metody terapii dla niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu59.00
16245Formy i metody terapii dla osób niedostosowanych społecznie w różnych grupach wiekowych59.00
17244Formy i metody terapii dla osób przewlekle chorych w różnych grupach wiekowych59.00
18246Formy i metody terapii w Domu Opieki Społecznej59.00
1912Głos na medal. Emisja głosu dla nauczycieli. 150.00
20151Gdy Twój uczeń ma cukrzycę120.00
21255Gdy wszyscy mają rację - zacznijmy mediację! (mediacje rówieśnicze)150.00
22261Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu600.00
2378Jak radzić sobie z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze120.00
24218Klasyfikacja oraz kryteria diagnostyczne poszczególnych zaburzeń osobowości. Życie codzienne z zaburzeniem osobowości 59.00
25284Klasyfikacja zaburzeń zachowania i zaburzeń emocjonalnych dzieci i młodzieży. Zaburzenia zachowania120.00
2665Kompetencje doradcy zawodowego i lidera klubu pracy 120.00
2775Komunikacja z rodzicem. Jak rozmawiać aby uzyskać porozumienie. Praktyczne podejście w relacji opiekun-rodzic dziecka120.00
2829Komunikacja z uczniem - jak mówić. by słychał; jak słuchać. by mówił120.00
293Konflikt w szkole. rodzaje. przyczyny. przeciwdziałanie120.00
30212Kreatywny nauczyciel180.00
3156Kształtowanie zachowań asertywnych100.00
32241Kulturoterapia- formy i metody terapii zajęciowej59.00
33192Kurs z metodyki przygotowujący do nauczania języka angielskiego na etapie wczesnoszkolnym350.00
3440Metoda projektowa jako nowoczesne narzędzie pracy nauczyciela150.00
35242Metody i formy terapii dla niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym w różnych grupach wiekowych59.00
3630Metody i techniki nauczania języka angielskiego120.00
3736Metodyka tworzenia scenariuszy-konspektów lekcji języka angielskiego150.00
384Mnemotechniki w edukacji150.00
396Nie takie media straszne...Jak rozpocząć współpracę z mediami?100.00
40288Niedostosowanie społeczne - diagnoza i profilaktyka100.00
41224Oddziaływanie profilaktyczne ukierunkowane na dzieci i młodzież59.00
4288Ofiara. sprawca. świadek przemocy w szkole. Cechy charakterologiczne. uwarunkowania osobowościowe. Psychologiczne skutki bycia ofiarą120.00
43247Organizacja pracy terapeutycznej Warsztatu Terapii Zajęciowej59.00
44223Patomechanizmy i przebieg zjawiska współuzależnienia. Terapia współuzależnienia. Syndrom DDA59.00
45289Pedagogika rodziny100.00
4634Polityka ochrony danych osobowych w szkole150.00
47282Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi200.00
4897Praca z uczniem zdolnym100.00
4977Prawo w pracy nauczyciela100.00
50222Proces zdrowienia i nawroty w uzależnieniach59.00
51249Profesjonalny doradca kariery120.00
5249Profilaktyka przemocy w szkole120.00
5379PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 1300.00
5480PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 2320.00
5581PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 3320.00
5682PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 4350.00
5783PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 5240.00
5884PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 6240.00
5985PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 7270.00
60215Przemoc w sieci - Cyberbullying– charakterystyka zjawiska. skala problemu. działania profilaktyczne 150.00
6160Przygotowanie nauczycieli do kształcenia zdalnego na platformie Moodle200.00
622Przygotowanie prezentacji (np. lekcji. wykładu) z użyciem metod multimedialnych150.00
63217Psychologia zaburzeń osobowości. Poznawczo- behawioralne i psychoanalityczne podejście do zaburzeń osobowości59.00
6410Rozpoznawanie i wspomaganie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym120.00
659Rozpoznawanie i wspomaganie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się120.00
6689Rozwijanie kompetencji nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej200.00
67118Rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci80.00
68281Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem150.00
6928Skuteczna organizacja i realizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej w gimnazjum100.00
7058Sposoby budowania autorytetu nauczycielskiego90.00
7159Sposoby postępowania wobec przemocy i zachowań agresywnych w szkole100.00
7266Standardy pracy doradców zawodowych. liderów klubu pracy i pośredników pracy120.00
7327Status prawny nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego150.00
7474Strategia w nauczaniu języka angielskiego - guided writing150.00
75190Stres szkolny uczniów klas początkowych90.00
768Szkoła w mediach...Jak przygotować się do współpracy z mediami?90.00
7731Sztuka motywowania uczniów - narzędzia i metody120.00
78219Techniki stosowane w terapii rodziny59.00
7932Techniki szybkiego czytania150.00
80162Terapia dziecka autystycznego w domu i w szkole120.00
81103Twój czas w Twoich rękach. Efektywne zarządzanie czasem. 90.00
8246Tworzenie interaktywnych materiałów szkoleniowych200.00
83216Typy rodzinnych osobowości. Zrozumienie korzeni swojej osobowości kluczem do zrozumienia siebie i innych59.00
84117Uczeń z dysleksją80.00
85274Uniwersytet dla rodziców120.00
8621Warsztat pracy szkolnego doradcy zawodowego80.00
87135Wczesna akwizycja języka przez dzieci150.00
88150Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka120.00
89221Wpływ na organizm i psychikę środków uzależniających. Formy i fazy uzależnienia59.00
90148Wprowadzenie do glottodydaktyki100.00
91230Wstęp do diagnozy zaburzeń zachowania i zaburzeń emocjonalnych dzieci oraz młodzieży120.00
9238Wypalenie zawodowe - czyli jak nie utracić motywacji do pracy nauczycieli90.00
93285Zaburzenia emocjonalne dzieci i młodzieży 120.00
94232Zaburzenia odżywiania 120.00
95269Zdolności poznawcze i kreatywność150.00
Szkolenia stacjonarne
Lp Kod Kurs Cena PLN
96193Ewaluacja wewnętrzna pracy szkoły120.00
9799Jak oswajać uczniów z niepełnosprawnością rówieśników120.00
98201Kadry i płace + program "Płatnik"450.00
99112Kurs MS EXCEL - poziom podstawowy500.00
100111Kurs MS OFFICE - poziom zaawansowany400.00
10187Kurs na wychowawcę wypoczynku 150.00
102203Metodyka nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym 1380.00
103167Nauczyciel w coachingu-nowe możliwości. rezultaty. zmiany. rozwój250.00
104206Poczucie własnej wartości nauczyciela100.00
105195Profesjonalne protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej110.00
106100Rozwój kompetencji językowych osób dorosłych. Język angielski poziom podstawowy.400.00
1071Szkolenie dla nauczycieli przygotowujące do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy400.00
108159Warsztaty psychoedukacyjne dotyczące różnych zagrożeń wśród dzieci i młodzieży150.00
\"Logo
Poniższe szkolenia dla wszystkich zainteresowanych odbywają się za pośrednictwem Internetu
Lp Kod Kurs Cena PLN
109119ABC doradcy zawodowego120.00
110267Animator czasu wolnego150.00
111277Asystent rodziny200.00
112286Bądź pewny siebie i osiągaj sukces180.00
113158Business English dla menedżerów 300.00
114123Choroba Alzheimera i inne choroby otępienne z elementami podstaw neuropsychologii100.00
115271Diagnoza oraz projektowanie wsparcia dla klienta pomocy społecznej150.00
116266Dietetyka i odchudzanie. Przykładowe plany dietetyczne KURS ON-LINE 180.00
117163Doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych150.00
118121Dziennikarz. wydawca. copywriter200.00
119133E-learningowy kurs języka migowego (poziom podstawowy)500.00
120287Ewaluacja pomocy społecznej200.00
12172Kompetencje doracy zawodowego i lidera klubu pracy120.00
122280Kurs archiwalno-kancelaryjny I stopnia200.00
123197Kurs profesjonalnej obsługi sekretariatu250.00
124184Naliczenie wynagrodzeń od podstaw (dla początkujących)200.00
12571Obsługa osób niepełnosprawnych100.00
126270Odnowa biologiczna150.00
127146Podstawowe zasady składu gazet150.00
128124Podstawy doradztwa zawodowego100.00
129250Podstawy księgowości dla początkujących250.00
130291Praca grupowa w chmurze na przykładzie Google Drive200.00
131279Pracownik administracyjno-biurowy180.00
132173Problematyka zawodoznawstwa150.00
133210Procedury żywienia do i pozajelitowego 180.00
134248Profesjonalny doradca kariery120.00
135166Projekt socjalny - przygotowanie. realizacja. ocena. zastosowanie praktyczne200.00
136152Przedsiębiorczość w praktyce180.00
13751Przygotowanie prezentacji z użyciem metod multimedialnych 150.00
138145Public relations w praktyce 150.00
139208Recepcjonista - menedżer hotelu250.00
140259Rekrutacja i selekcja pracowników 200.00
141136Skuteczna praca socjalna z osobami długotrwale bezrobotnymi200.00
14273Standardy pracy doradców zawodowych. liderów klubu pracy i pośredników pracy120.00
143142Szkolenie BHP dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP350.00
144278Techniki motywacji ludzi do podejmowania aktywności fizycznej na różnym etapie życia 150.00
145272Techniki relaksacji150.00
14653Techniki szybkiego czytania 150.00
147268Trening mentalny w osiąganiu sukcesu sportowego100.00
14845Twój czas w twoich rękach. Efektywne zarządzanie czasem.90.00
149153Tworzenie Indywidualnego Planu Działania120.00
15052Tworzenie interaktywnych materiałów szkoleniowych200.00
151290Tworzenie testów i ankiet online200.00
152213Uniwersystet dla rodziców120.00
153125Warsztat pracy szkolnego doradcy zawodowego80.00
154263Wpływ odżywiania na zdrowie180.00
155126Zakres prawny bezpieczenstwa i higieny w miejscu pracy150.00
Szkolenia stacjonarne
Lp Kod Kurs Cena PLN
156181Administrator sieci lokalnych Ethernet 700.00
15767Doskonalenie umiejętności interpersonalnych doradcy zawodowego i lidera klubu pracy150.00
158194Ewaluacja wewnętrzna pracy szkoły120.00
15968Indywidualny Plan Działania jako forma pracy z Klientem100.00
160129Jak oswajać uczniów z niepełnosprawnością rówieśników120.00
161251Kurs filcowania I stopnia – szal na jedwabiu 290.00
162252Kurs filcowania II stopnia – szal na jedwabiu z kwiatami290.00
163253Kurs filcowania III stopnia – szal na jedwabiu z kaliami290.00
164256Kurs języka migowego 500.00
165131Kurs MS EXCEL - poziom podstawowy500.00
166132Kurs MS OFFICE - poziom zaawansowany400.00
167134Kurs na wychowawcę wypoczynku 150.00
16842Kurs opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi750.00
169214Kurs prawa jazdy w Lublinie - kategoria B1100.00
170186Mediacje kryzysowe200.00
171185Mediacje rówieśnicze w szkole200.00
172187Mediacje rozwodowe200.00
173168Myślenie skoncentrowane na rozwiązaniach - wstęp do techniki200.00
174156Nauczyciel w coachingu - nowe możliwości. rzultaty. zmiany. rozwój250.00
175205Nowy nadzór pedagogiczny w zarządzaniu placówką oświatową. Zmiany na 2015/16 rok200.00
176171Obsługa sekretariatu z elementami kadr i płac290.00
177188Praca z dziećmi rozwodzących się par200.00
178170Praca z przemocą - podstawy konsultacji psychologicznych i interwencji kryzysowej200.00
179196Profesjonalne protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej 110.00
180120Protezy nylonowe1000.00
18191Protezy szkieletowe z acetalu1000.00
18276Rozwój kompetencji językowych osób dorosłych. Język angielski poziom podstawowy.400.00
183191Skuteczna i zgodna z prawem restrukuryzacja zatrudnienia w firmie450.00
184172Specjalista ds. kadr i płac350.00
185202Specjalista ds. kadr i płac + program "Płatnik"450.00
186260Specjalista ds. nowoczesnego zarządzania i organizacji pracy sekretariatu790.00
18741Szkolenie dla nauczycieli przygotowujące do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzialania pierwszej pomocy400.00
188169Techniki mediacji i negocjacji200.00
189160Warsztaty psychoedukacyjne dotyczące różnych zagrożeń dzieci i młodzieży150.00
190127Zarządzanie kompetencjami klientów. Diagnoza predyspozycji osób bezrobotnych150.00